GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Hồng Thái - Kiến Xương - Thái Bình

Email:  tbh-kienxuong-mnhongthai@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0900000000

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên tốt nghiệp   trung học sư phạm mầm non , Trong đó có  89.4 đại học và cao đảng. Hàng năm đội ngũ giáo viên luôn  phấn đấuLà những giáo viên giỏi, chiễn sĩ thi đua, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm ; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị  chăm sóc giáo dục chất lượng phù hợp với tiêu chí trường chuẩn. Nhằm đáp ứng  yêu cầu bộ giáo dục đã ban hành
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Giao lưu và hội nhập quốc tế qua việc chú trọng dạy môn ngoại ngữ với bốn kĩ năng cơ bản giúp học sinh giao lưu và hội nhập tốt với bạn bè quốc tế, tổ chức liên kết với một số trường quốc tế giúp học sinh làm quen với môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động chăm sóc, nuôi dạy
- Thực hiện phương pháp chăm sóc tốt, luôn đảm bảo an toàn cho trẻ
- Tổ  nuôi ăn bán trú sao cho đẩm bảo yêu cầu dinh dưỡng nhằm phát triển thể, lực thể chất cho trẻ, giúp trẻ khẻo mạnh, nhanh nhẹ và phát triển cân đối
* Hoạt động giáo dục toàn diện
- Chương trình theo hướng dẫn của bộ . Đồng thời xây dựng kế hoạch sát thực phù hợp với từng chủ đề cho từng khối
- Tăng cường Cải tạo môi trường lấy học sinh làm trung tâm trong quá trình giảng dậy
- Bám sát vào chuyên đề trọng tâm năm học năm học ; Thực hiện đạt kết quả cao

- Đành giá trẻ theo các tiêu chí  của từng độ tuổi. nhằm điều chỉnh kế hoạch sao phù hợp
- Tăng cường hoạt động tổ chức, giao lưu kiến tập, tham quan các trường trong huyện nhằm nâng cao tay tay nghề cho đội ngũ. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Liên kết với các ban ngành, phụ huynh học sinh trong xã, tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ với trường trong chăm sóc giáo dục trẻ.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Hồng Thái