Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Hồng Thái - Kiến Xương - Thái Bình
 • Vũ Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chăm sóc nuôi ăn bán trú, công tác phổ cập, Smas, cơ sở vật chất

 • Nguyễn Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn, công tác kiểm định

 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   hangmnht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung