Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Hồng Thái - Kiến Xương - Thái Bình
 • Vũ Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
 • Trần Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 25-36 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp SPMN
 • Vũ Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 25-36 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 19-24 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp SPMN
 • Vũ Thị Nụ Hựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 19-24 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
 • Tạ Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
 • Phạm Hồng Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
 • Phạm Thị Mão
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
 • Vũ Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
 • Triệu Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng