Trường Mầm non Hồng Thái là trường mầm non có  chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Hồng Thái xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Hồng Thái, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Hồng Thái phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn Cần thiết . Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

94,1 % giáo viên có bằng cao đẳng, đại học sư phạm Mầm non

90% giáo viên giảng dạy có bằng tin học và sủ dụng có hiệu quả .  và có kinh nghiệm  chăm sóc giảng dạy  trường học và tổ chức giáo dục có uy tín.

94,1 % giáo viên mầm non có trình độ Cao  đẳng trở  lên. Trong đó,41.2% giáo viên có bằng Cao đẳng Sư phạm, 47% giáo viên có bằng Đại học.

100% giáo viên có chứng chỉ  anh (a,b), 100% tin học b

100% giáo viên,mầm non và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên,mầm non và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

100% giáo viên có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

- Đội ngũ giáo viên nhà trường Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp chăm sóc  giáo dục trẻ 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng 1 nhóm: 7 cháu với 2 cô giáo

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng 2 nhóm: 23 cháu với 2 cô giáo 

Lớp  (3 tuổi-  4 tuổi) 2 lớp : 45 cháu với 2 cô giáo

Lớp  (4 tuổi –  5 tuổi) 2 lớp: 31 cháu với 2 cô giáo

Lớp  (5 tuổi – 6 tuổi) 2 lớp:  46 cháu với 4 cô giáo