Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1995, Trường Mầm non Hồng Thái  đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Hồng Thái luôn bán sát vào chương trình giáo dục của bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Kế hoạch thực hiện chương trình được xây dựng phù hợp với từng khối, theo từng chủ đề cụ thể và sát thực, Nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đạt chuẩn quốc gia mức độ 1