Công tác đón trẻ ngày đầu trở lại trường sau đợt nghỉ tránh dịch bệch covid-19(Trong điều kiện trời mưa gió)