Trưởng Mầm non Hồng Thái cải tạo môi trường thu hút học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ dịch Covid -19