Trường Mầm non Hồng Thái tham dự lớp tập huấn trực tuyến chuyên đề "Thực hành phương pháp STEAM vào tổ chức các hoạt động" năm học 2020-2021