Trường Mầm non Hồng Thái tham dự tập huấn trực tuyến Hội thảo chuyên đề "Trường MN phối hợp với cha mẹ nâng cao chất lượng CS-ND-GD trẻ"