Trường Mầm non Hồng Thái tổ chức "Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Cụm Huyện" năm học 2020-2021