Trưởng Mầm non Hồng Thái tổng vệ sinh môi trường chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau đợt nghỉ dich covid-19