Trường MN Hồng Thái hưởng ứng kỷ niệm ngày 8/3 tổ chức thi chấm đồ dùng đồ chơi tự làm